Đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Thứ Hai, 01/08/2022, 00:43

Nhằm cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức Hội thảo chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân cho biết, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu KH-CN hàng đầu đất nước, ĐHQG Hà Nội luôn chú trọng mục tiêu làm chủ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội. ĐHQG Hà Nội được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiều chương trình, nhiệm vụ KH-CN trọng điểm như: Chương trình KH-CN trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, Dự án Dịch thuật và phát huy tinh hoa giá trị các tác phẩm kinh điển phương Đông, Nhiệm vụ xây dựng Bộ Địa chí quốc gia Việt Nam. Mới đây nhất, ĐHQG Hà Nội đã phê duyệt chương trình trọng điểm “Khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển”. Đây là một điển hình cho mô hình hợp tác phát triển sản phẩm ứng dụng giữa ba bên Trường Đại học - doanh nghiệp - địa phương. Đến nay, ĐHQGHN có khoảng 175 sản phẩm KHCN tiềm năng có khả năng chuyển giao và thương mại hóa.

Tuy nhiên, ông Lê Quân cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm tạo điều kiện để các sản phẩm KH-CN trở thành hàng hóa, nhanh chóng chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, với triết lý lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ KH-CN với mục tiêu cung cấp các hỗ trợ đồng bộ, từ hoạt động tìm kiếm, xác định nhu cầu công nghệ đến hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành KH-CN mà còn là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ này rất cần sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học” Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Tin và ảnh: CÁT THÀNH