Bức tranh toàn cảnh về đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam

- Thứ Ba, 06/12/2022, 00:47 - Chia sẻ

Báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam do nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP xây dựng dưới sự bảo trợ của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Báo cáo là một cơ sở dữ liệu thường niên uy tín, toàn diện, đa chiều, giúp cập nhật thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở Việt Nam cũng như các xu hướng đổi mới sáng tạo mở trên thế giới trong năm vừa qua. Đồng thời Báo cáo khảo sát cơ bản về mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam; công bố những đề bài, thách thức của doanh nghiệp và tập đoàn lớn để mời gọi sáng kiến công nghệ, đổi mới sáng tạo từ các công ty khởi nghiệp và toàn hệ sinh thái; ra mắt các Bản đồ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của 43 lĩnh vực, được ghi danh bởi hơn 1.500 công ty khởi nghiệp.

CÁT THÀNH