Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Cần Thơ ký kết chương trình hợp tác

- Thứ Bảy, 22/10/2022, 22:58 - Chia sẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ký kết chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trao bản ký kết phối hợp giai đoạn 2022-2025
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trao bản ký kết phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ Ngô Anh cho biết: trong giai đoạn 2021 - 2022, ngành KH - CN Cần Thơ đã tích cực triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương, hoạt động nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ KH - CN tiếp tục được chú trọng đến tính hiệu quả, ứng dụng và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, Cần Thơ đã ban hành các văn bản tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động KH - CN; xác định doanh nghiệp là trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH - CN và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Thành phố Cần thơ kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; khu công nghệ cao; sàn giao dịch công nghệ vùng; sàn giao dịch ý tưởng và sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời hỗ trợ triển khai Đề án khung nhiệm vụ KH - CN về quỹ gene cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin KH - CN và đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long... 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành KH - CN thành phố Cần Thơ đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất chủ trương ủng hộ địa phương và giao cho các đơn vị chức năng làm đầu mối hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025. Chương trình ký kết có 11 nội dung hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp giữa 2 bên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động KH - CN, đổi mới sáng tạo; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KH - CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ KH - CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long; khẳng định vị thế thành phố Cần Thơ là trung tâm KH - CN của vùng.

Tin và ảnh CÁT THÀNH