Tổng kết chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

- 14:49, 20/06/2013
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học-Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) giai đoạn 1 (2009-2013).

IPP là Chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan. Trong giai đoạn 1, IPP hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và tổ chức đào tạo tri thức như các trường đại học và viện nghiên cứu… với kinh phí hơn 7 triệu euro.

Mục tiêu của chương trình nhằm hoàn thiện khung pháp lý trong khoa học công nghệ, thúc đẩy mối liên kết giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp, góp phần đưa các sản phẩm, phát minh khoa học đến với thị trường. Thúc đẩy sự phát triển của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020, trong đó đặt trọng tâm phát triển kinh tế tri thức; tăng cường mối liên kết giữa các nhà nghiên cứu- nhà doanh nghiệp - nhà quản lý; thúc đẩy sáng tạo và đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp; hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ mới. Ngoài ra, chương trình còn là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan.