Tiền Giang tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu

- Thứ Sáu, 28/03/2014, 19:25
Ngày 28.3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, tôn vinh trên 100 trí thức tiêu biểu đại diện cho lực lượng trí thức KHCN có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Hiện Tiền Giang có hơn 20 nghìn trí thức; trong đó, có gần 1 ngàn trí thức đạt trình độ sau đại học. Các trí thức tỉnh Tiền Giang được phân công, bố trí đúng người, đúng việc, đúng trình độ đã phát huy trí tuệ, tinh thần tiến công cách mạng trên lĩnh vực KHCN. Lực lượng trí thức của tỉnh đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học thiết thực, ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Mỗi năm, toàn tỉnh có hàng trăm sáng kiến, nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào quá trình lao động sản xuất trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2012 - 2013, có 20 trí thức với 23 công trình khoa học tiêu biểu được tặng danh hiệu “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tiền Giang.