Ngày 27.4, công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2014

- Thứ Sáu, 28/03/2014, 19:25
Theo Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2014, lễ Công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2014 sẽ tổ chức vào sáng 27.4, tại Hà Nội. Theo đó, hiện có 76 hồ sơ của 53 sản phẩm phần mềm và 23 dịch vụ CNTT này thuộc 63 doanh nghiệp trong cả nước đã được lựa chọn vào chung tuyển danh hiệu Sao Khuê 2014. Hội đồng sơ tuyển đã tiến hành đánh giá, xem xét từng hồ sơ sản phẩm, dịch vụ đề cử và bình chọn theo hệ thống năm nhóm tiêu chí lớn là: tính ứng dụng và hiệu quả ứng dụng; công nghệ và chất lượng sản phẩm - dịch vụ; tính sáng tạo và đột phá; thị trường và dịch vụ hỗ trợ; chất lượng hồ sơ và bảo đảm pháp lý. Hội đồng sơ tuyển cũng đã thành lập 10 đoàn đi đến từng doanh nghiệp thẩm định từng sản phẩm, dịch vụ…