Nâng cao hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia

- 18:28, 13/12/2021 - Khánh Duy
Chiều 13.12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học, Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Với vai trò quản lý ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã chủ trì quản lý 7 Chương trình KH-CN trọng điểm cấp quốc gia trong giai đoạn 2016-2020. Với trên 257 nhiệm vụ KH-CN được triển khai bởi hơn 9.700 cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học đầu ngành đến từ 155 đơn vị chủ trì, hàng trăm tổ chức trong và ngoài nước phối hợp nghiên cứu với tổng kinh phí 2.145 tỷ đồng. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn phục vụ cho ngành, địa phương, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhiều kết quả có giá trị khoa học cao ngang tầm với với khu vực và quốc tế; góp phần tích cực đào tạo và phát triển nhân lực khoa học và công nghệ đất nước.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, Hội nghị tổng kết là cơ hội đề cùng đánh giá, nhìn nhận lại các kết quả khoa học đạt được, cũng như công tác tổ chức quản lý thực hiện các Chương trình trong thời gian qua, những hạn chế cần khắc phục, đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chương trình cho giai đoạn tới. Và cùng trao đổi về những định hướng cho các Chương trình giai đoạn tiếp theo cả về khía cạnh nội dung, cũng như công tác quản lý. Hội nghị là cơ sở để Bộ xây dựng chương trình trong giai đoạn tới và cùng phục vụ xây dựng chiến lược về KH-CN của Việt Nam cho những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia Trần Đỗ Đạt cho biết: Các chương trình được triển khai trong bối cảnh Chính phủ tiến hành nhiều đổi mới trong quản lý điều hành với mục tiêu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo. Hoạt động KH-CN, đặc biệt đổi mới sáng tạo được đặt trong sự quan tâm nhiều hơn của cả xã hội. Yêu cầu về hiệu quả hoạt động KH-CN từ phía xã hội ngày càng cao. Đến nay, các nhiệm vụ của 6 chương trình khoa học và công nghệ đã tạo ra 469 loại sản phẩm dạng 1, trong đó có 103 loại thiết bị máy móc, 85 loại vật liệu; 31 dây truyền công nghệ; 69 là các mẫu, mô hình; 136 loại sản phẩm là hàng hóa có thể tiêu thụ và những sản phẩm khác như giống cây trồng, chủng nấm… Các đề tài, dự án trong khuôn khổ các chương trình cũng đã tiến hành thương mại hóa loại sản phẩm. Tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa đạt khoảng 105 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhiệm vụ còn xây dựng được 384 giải pháp, quy trình công nghệ, 90 cơ sở dữ liệu/bộ số liệu, 60 phần mềm các loại. Nhiều giải pháp, quy trình công nghệ sau khi được hoàn thiện đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn đồng thời được nhân rộng phổ biến. Nhiều phần mềm sau khi được thử nghiệm đã được sử dụng và ứng dụng triển khai ngay sau khi kết thúc đề tài tại các cơ quan của bộ, ngành trung ương và địa phương…

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Chương trình Trần Đỗ Đạt báo cáo tại Hội nghị
Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Chương trình Trần Đỗ Đạt báo cáo tại Hội nghị

Có thể nói, hoạt động của các chương trình trọng điểm tiếp tục nằm trong xu thế đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH-CN đã được Bộ thực hiện từ nhiều năm trước. Nội hàm của cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ KH-CN được làm sâu sắc hơn và tinh thần “phục vụ” cộng đồng khoa học trong công tác quản lý được Bộ chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn. Việc triển khai các chương trình trong giai đoạn vừa qua, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn nhất định. Trong đó, hệ thống các văn bản quản lý đã được ban hành tương đối đầy đủ từ khâu xác định nhiệm vụ đến khâu nghiệm thu thanh lý… Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, một số quy định chưa đồng bộ, chưa bao phủ được những phát sinh từ thực tiễn; chưa đẩy mạnh được cơ chế đặt hàng từ các Bộ, Ban, ngành…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ cho bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; vai trò của Nhà nước trong khởi tạo và thúc đẩy phát triển thị trường khoa học – công nghệ; vấn đề sử dụng, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực vật liệu; vài trò thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghệ năng lượng; một số định hướng nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong hệ thống điện tử Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2030…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu kết luận Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với mô hình tăng trưởng theo chiều sâu của nền kinh tế, KH-CN ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đối với các chương trình trọng điểm trong giai đoạn tới, song song với việc hoàn thiện khung và thuyết minh chương trình KH-CN trọng điểm cấp quốc gia, trong quá trình tái cơ cấu các chương trình, Bộ KH-CN đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành khác hoàn thiện thể chế, các thông tư hướng dẫn để cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, các tổ chức KH-CN, các doanh nghiệp tham gia và triển khai nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia. Đồng thời, cũng tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý từ các khâu xác định nhiệm vụ, tuyển chọn và đánh giá nghiệm thu… để hoạt động chương trình ngày một hiệu quả hơn…

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tăng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Khánh Duy