Kiên Giang đầu tư phát triển KHCN

- Thứ Sáu, 28/03/2014, 19:25
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Kiên Giang tập trung phát triển KHCN, phấn đấu trở thành trung tâm KHCN mạnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 200 nghìn hécta gieo trồng lúa/năm và 10 nghìn hécta nuôi tôm công nghiệp/năm áp dụng theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và các tiến bộ kỹ thuật khác; trên 2 sản phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn thuộc danh mục sản phẩm quốc gia, hơn 80% sản phẩm chủ lực của địa phương được xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể; xây dựng 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Khu đô thị khoa học - công nghệ Cửa Cạn (huyện Phú Quốc). Thông qua các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), KHCN đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế; trong đó, giá trị sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 20% tổng giá trị sản xuất.