Hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

- 05:23, 18/10/2021 -
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết 4 năm triển khai Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” (mã số KC.01/16-20).

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm chương trình KC.01/16-20, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng cho biết: Chương trình được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt tại Quyết định số 3885/QĐ-BKHCN. Chương trình có 26 nhiệm vụ được triển khai thực hiện. Kết quả sản phẩm khoa học công nghệ đạt được gồm 18 loại sản phẩm thiết bị máy móc (281 thiết bị), 44 sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu, 30 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, 28 bài báo trên chí trong nước, 34 bài báo trong hội thảo quốc tế, 8 bài báo hội thảo trong nước, đào tạo 78 thạc sĩ, tham gia đào tạo 35 tiến sĩ, 19 sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, các nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ, chế tạo một số sản phẩm phần cứng, phần mềm đáp ứng yêu cầu phát triển và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin nhằm triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử, trong đó một số sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

Có trên 50% nhiệm vụ có kết quả có thể tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ ở giai đoạn tiếp theo; 100% nhiệm vụ đều thử nghiệm sản phẩm thực tế tại các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, một số sản phẩm thiết bị phần cứng có khả năng đưa vào sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất thương mại như: Thiết bị chuyên dụng giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính an toàn, camera bảo mật, thiết bị chuyển mạch, hệ thống Kios, vi mạch bảo mật cho thiết bị IoT…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao các sản phẩm nghiên cứu của chương trình KC.01/16-20, các sản phẩm nghiên cứu của chương trình về cơ bản đã đáp ứng 3 mục tiêu đặt ra. Trong giai đoạn tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn sự hợp tác tích cực của các bộ, ngành, địa phương, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan để thực hiện có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ của chương trình trong giai đoạn tới.