Giao lưu trực tuyến: “Hiệu quả từ các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước”

- 11:23, 16/12/2021 - Xuân Tùng
Vào 15h chiều nay, 16.12, Báo Đại biểu nhân dân và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Giao lưu trực tuyến “Hiệu quả từ các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước”.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt triển khai 7 chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia do Bộ trực tiếp quản lý, gồm một số chương trình như: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai; Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển…

Giao lưu trực tuyến “Hiệu quả từ các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước” nhằm đánh giá và thông tin đến độc giả, công chúng những kết quả đạt được của các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, những đóng góp của ngành KHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của KHCN trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định KHCN chính là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhận diện những khó khăn hạn chế; đề xuất và kiến nghị các giải pháp để xây dựng chương trình KHCN trọng điểm thời gian tới.

Các khách mời tham dự Giao lưu trực tuyến: 

Ông Trần Đỗ Đạt – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Phạm Gia Khánh – Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (KC.10/16-20).

GS.TS Trần Thọ Đạt - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (KX.01/16-20).

GS.TS Đặng Kim Chi -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Phó Chủ nhiệm chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” (KC.08/16-20).

       Bà Hà Tú Cầu – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội,  Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Nhà máy Vật liệu sinh học (MEDEP JSC).

Thời gian tổ chức: 15h ngày 16.12 tại phòng 6.07, Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xuân Tùng