Bảo tồn và phát triển thành công loài cá trối quý hiếm

- Thứ Năm, 27/03/2014, 16:49 - Chia sẻ
Dự án Nghiên cứu bảo tồn, ứng dụng và phát triển loài cá trối tại thị trấn Ba Sao, Kim Bảng đã được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam triển khai thực hiện từ năm 2011.

Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nội dung đề ra trong dự án như điều tra nghiên cứu hiện trạng nguồn lợi, vùng phân bố tại đầm Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và xác định được tên loài trong hệ thống phân loại cá trối Hà Nam.

Hiện hệ số thành thục cá trối trong ao nuôi nước tĩnh cao nhất vào tháng 4- 5 và thấp nhất vào tháng 8- 9; thuần hóa đàn cá thu gom ngoài tự nhiên đạt 76,7% và nuôi vỗ thành thục, cá phát dục tốt. Đặc biệt, những người thực hiện dự án đã nghiên cứu thành công phương pháp sinh sản nhân tạo cá trối với tỷ lệ cá đẻ 67,5% (cộng trừ 12,5%); tỷ lệ trứng thụ tinh đạt 61,7% (cộng trừ 2,9%); tỷ lệ nở 48,17% (cộng trừ 11,83%). Số lượng cá bột thu được là 2.167 con; ương cá bột lên cá hương và từ cá hương lên cá giống đạt tỷ lệ trung bình 66,25%.
 
Cá trối Hà Nam (tên khoa học là Channa hanamensis) là loài cá không những có giá trị về mặt khoa học mà còn loài đặc sản cho giá trị kinh tế cao. Nếu được đầu tư hợp lý, cá trối sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nuôi.

TX