Đắk Lắk sử dụng gần 96 tỷ đồng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo

- Thứ Sáu, 03/05/2024, 15:50 - Chia sẻ

Sáng 3.5, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Đắk Lắk sử dụng gần 96 tỷ đồng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo
HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất sử dụng nguồn ngân sách đối ứng của địa phương để xây dựng 1.200 căn nhà cho người dân

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tổng kinh phí của Đề án xây dựng 1.200 căn nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 là 96 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí 60 tỷ đồng do Bộ Công an vận động; kinh phí tỉnh Đắk Lắk đối ứng là 24 tỷ đồng (theo quy định nguồn kinh phí này phải được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua). Phần kinh phí 12 tỷ đồng còn lại, do Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố nghiên cứu, bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách của các địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Đắk Lắk sử dụng gần 96 tỷ đồng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trình bày về Đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

Thiếu tướng Lê Vinh Quy nhấn mạnh, đề án nêu trên góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thúc đẩy sự tham gia của quần chúng Nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; đồng thời, thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Trùng Dương
#