Bắc Ninh: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ

- Thứ Năm, 27/04/2023, 23:03 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 4, dự kiến chương trình công tác tháng 5.2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung chủ trì.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 4, Thường trực đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đó là: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của HĐND tỉnh; giám sát chuyên đề công tác quản lý hoạt động về dược và quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, kít xét nghiệm Covid -19 trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động tỉnh; Chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng và ban hành các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh theo công văn số 1205-CV/BTCTU ngày 29.3.2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đó,  xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Công văn số 382-CV/BDVTU ngày 6-4-2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của HĐND tỉnh và thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch.

Kế hoạch tháng 5, HĐND tỉnh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề đã triển khai trong tháng 4; Tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Phối hợp với Trung tâm Đại biểu dân cử tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023; Chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch; Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Hội nghị tập huấn bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023;  Tổ chức tiếp dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Chỉ đạo đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách phối hợp với Văn phòng tiếp dân ngày thứ Năm hàng tuần tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các công việc theo thẩm quyền nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tập trung tốt cho việc thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề, qua đó có các kiến nghị cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, sớm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh, trong đó lưu ý xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; ra văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND trước đó của HĐND tỉnh để bảo đảm tiến độ.

Phan Phương
#