Kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng nhà, đất sai mục đích
06:37 08/07/2022
Sẽ thu hồi dự án của chủ đầu tư không đủ năng lực
06:28 08/07/2022
Đi đến cùng vấn đề được chất vấn
06:20 08/07/2022
Bố trí 23.524 tỷ đồng triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
05:47 21/05/2022
Theo tận cùng vấn đề cử tri, dư luận quan tâm
06:13 13/12/2021
Khơi thông nguồn lực phát triển
06:05 13/12/2021
Nguồn lực quan trọng từ quyết sách
06:10 11/12/2021
Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử địa phương
06:18 07/12/2021
Chủ tịch UBND thành phố sẽ trực tiếp trả lời chất vấn
06:16 07/12/2021