Xứng đáng với niềm tin của cử tri

- 06:17, 15/05/2021 -
Hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương được quyết định bởi chất lượng của đại biểu và để có được đại biểu có chất lượng, việc giới thiệu ứng cử viên xứng đáng để cử tri “chọn mặt gửi vàng” là hết sức quan trọng. Với huyện Tuyên Hóa, chất lượng đại biểu qua từng nhiệm kỳ đã được nâng cao rõ rệt; không chỉ ở trình độ học vấn, nhận thức, lý luận chính trị, mà còn thể hiện ở trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.
Lãnh đạo HĐND huyện Tuyên Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kim Hóa

Chất lượng đại biểu được nâng cao

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa Bùi Thanh Chuyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện có 37 đại biểu, trong đó nữ là 13 đại biểu chiếm 35,14%; đại biểu là người dân tộc chiếm 2,7%. Trình độ đại học và trên đại học chiếm 75%. Trong đó, số đại biểu công tác ở các cơ quan của Đảng là 9/37, chiếm 24,32%; chính quyền là 9/37 đại biểu, chiếm 24,32%... Nhìn chung, số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND huyện đã đáp ứng được nhiệm vụ của cơ quan dân cử tại địa phương.

Đại biểu chuyên trách là những người có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm và am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tận tâm với công tác. Các đại biểu đã kịp thời phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề chưa hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những vấn đề mà cử tri kiến nghị.

"Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu tại các kỳ họp; sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia đầy đủ các kỳ họp, đại biểu vắng mặt đều có lý do chính đáng và báo cáo xin phép với Thường trực HĐND huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy năng lực, trí tuệ để tham gia thảo luận, chất vấn nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp; có trên 40% đại biểu tham gia thảo luận và chất vấn tại mỗi kỳ họp" - Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa Bùi Thanh Chuyên chia sẻ. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND đã thực hiện 46 cuộc tiếp xúc cử tri tại 400 điểm theo phương thức luân phiên trên địa bàn các xã, thị trấn; tiếp nhận và phản ánh với các cấp, các ngành trên 1.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hầu hết các kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan hữu quan quan tâm xem xét, trả lời kịp thời, thỏa đáng. Thường trực HĐND huyện đã có nhiều đổi mới trong tổ chức tiếp xúc cử tri; nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri hai cấp tại một điểm; hạn chế việc đi lại nhiều lần và tiết kiệm thời gian cho cử tri và chính quyền các cấp.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND các cấp đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; nội dung dự kiến, kết quả các kỳ họp của HĐND và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước và sau các kỳ họp. Cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời, chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò người đại biểu dân cử thông qua việc thu thập và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của Nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cử tri và với huyện Tuyên Hóa. Vì vậy, qua 3 vòng hiệp thương, tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 35 đại biểu, không chỉ đáp ứng cơ cấu, thành phần mà còn bảo đảm đủ tiêu chuẩn và ai trúng cử cũng xứng đáng là đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, vì quyền lợi của dân.

Những ngày qua, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hoá đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, trong đó, đề cập đến nội dung cụ thể, sát với nhiệm vụ công tác cũng như thực tiễn của địa phương. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, kiến nghị, đề xuất thực hiện các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi lên ở địa bàn mà cử tri quan tâm. Mặt khác, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến cử tri. 

Cùng với làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng rèn luyện, phát huy trí tuệ tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, từng bước cụ thể hóa các khâu đột phá, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; đóng góp tích cực để cùng với HĐND huyện, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Tuyên Hóa ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp khép lại để bước sang một nhiệm kỳ mới. Nhiều cử tri tin tưởng rằng, đại biểu dân cử và cơ quan dân cử địa phương sẽ tiếp tục kế thừa những mặt tích cực trong nhiệm kỳ này; phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của huyện. Đồng thời, mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách và thực hiện tốt chương trình hành động mà mình đề ra; xứng đáng với kỳ vọng mà cử tri và Nhân dân đã gửi trọn niềm tin.