Lan tỏa nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát
06:42 06/11/2022
Luôn gắn bó mật thiết, quyết tâm hành động
06:49 31/10/2022
Phải có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch, tạo lập quỹ đất sạch
06:55 07/10/2022
Gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái
06:23 06/10/2022
Cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực
06:13 27/09/2022
Cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả giám sát
06:48 17/09/2022
Hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả hoạt động
06:09 17/09/2022
Cơ sở chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả giám sát
06:45 15/09/2022
Bài 3: Đôn đốc thường xuyên, quyết liệt thực hiện kiến nghị
06:40 15/09/2022
Bài 1: Tranh thủ tham vấn ý kiến chuyên gia
06:51 13/09/2022
Bài cuối: Ưu tiên ngành nghề tiên tiến, thân thiện với môi trường
06:32 07/09/2022
Triển khai ngay việc chỉ đạo lấy ý kiến người dân
06:07 07/09/2022
Để chất vấn thực sự là hoạt động giám sát quyền lực nhà nước
06:40 28/08/2022
​​​​​​​Bài cuối: Tạo tương tác hai chiều cơ quan quyền lực - cử tri, nhân dân
05:35 05/06/2022
​​​​​​​Bài cuối: Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn
07:00 29/05/2022
Giúp đại biểu trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc
06:12 22/05/2022