Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho giáo dục
06:34 15/02/2023
Bài cuối: Thẩm định chặt, nhất là năng lực chủ đầu đầu tư
06:45 13/02/2023
Bài cuối: Tránh lãng phí, gây bức xúc trong dư luận
06:18 02/12/2022
Đưa các kiến nghị vào phiên họp giải trình, chất vấn
06:18 24/11/2022
Kịp thời gỡ vướng trong bồi thường giải phóng mặt bằng
06:35 12/11/2022
Bài 3: Tập trung xây dựng quy trình các bước triển khai giám sát
06:15 10/11/2022
Lan tỏa nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát
06:42 06/11/2022
Luôn gắn bó mật thiết, quyết tâm hành động
06:49 31/10/2022
Phải có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch, tạo lập quỹ đất sạch
06:55 07/10/2022
Gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái
06:23 06/10/2022
Cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực
06:13 27/09/2022
Cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả giám sát
06:48 17/09/2022
Hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả hoạt động
06:09 17/09/2022
Cơ sở chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả giám sát
06:45 15/09/2022
Bài 3: Đôn đốc thường xuyên, quyết liệt thực hiện kiến nghị
06:40 15/09/2022
Bài 1: Tranh thủ tham vấn ý kiến chuyên gia
06:51 13/09/2022