Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

- Thứ Tư, 17/08/2022, 14:20

Ngày 17.8, theo nguồn tin của phóng viên, Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được phân công kiêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc sở này.

Ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh vừa có thông báo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hậu Giang từ ngày 17.8.2022 cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Bà Hồ Thu Ánh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang -0
Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Bà Hồ Thu Ánh (46 tuổi) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra ngày 3.12.2020. Trước đó, bà Ánh là Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hậu Giang.

Ngày 30.7 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức công bố quyết định cho ông Lã Hoàng Trung thôi giữ chức Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang để chuyển về Bộ TT&TT kể từ ngày 1.8.2022. Ông Trung là cán bộ được Bộ TT&TT biệt phái làm Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang kể từ ngày 1.9.2020.

Sông Hậu