Cục QLTT Thái Nguyên: Nghiêm túc trong công khai tài sản

- Thứ Bảy, 31/12/2022, 06:35 - Chia sẻ

Thực hiện các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tổng cục, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công khai tài sản thu nhập của lãnh đạo năm 2022. Đây là hoạt động được tiến hành tự nguyện, đầy đủ, nghiêm túc và mang tính nêu gương của Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên.

Hoạt động bắt buộc

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20.11.2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30.10.2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục có Công văn số 2386/TCQLTT ngày 15.12.2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên ban hành các văn bản số 479/CQLTT-TCHC ngày 20.12.2022 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 482/KH-QLTTTN ngày 20.12.20222 về việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022. Như vậy, việc công khai tài sản thu nhập có thể nói là hoạt động bắt buộc, phải tiến hành đầy đủ, minh bạch. Do vậy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị này, Phó Cục trưởng phụ trách Tạ Đình Dũng đã chủ trì, cùng tham dự có đầy đủ các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và lãnh đạo các Đội trực thuộc.

Cục QLTT Thái Nguyên: Nghiêm túc trong công khai tài sản -0
Các đại biểu tại hội nghị công khai tài sản

Để chuẩn bị cho hội nghị công khai tài sản, thu nhập của công chức, trước đó Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức cơ quan các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 2386/TCQLTT của Tổng cục QLTT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, các văn bản của chính Cục ban hành. Qua đó, toàn thể công chức đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong công các kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân nói riêng, bảo đảm đầy đủ, đúng nội dung, mục đích yêu cầu và tiến độ, thời gian theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện nghiêm túc

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, từng đồng chí lãnh đạo Cục đã đọc bản kê khai tài sản cá nhân công khai trước tập thể, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên.

Trên cơ sở xác định chính xác, đầy đủ về đối tượng công khai bản kê khai tài sản thu nhập của công chức lãnh đạo thuộc Cục. Việc thực hiện được công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại cuộc họp cơ quan trước sự chứng kiến của mọi người thông qua hình thức đọc văn bản in sẵn, trước sự giám sát của toàn thể công chức trong đơn vị. Hội nghị đã được tiến hành một cách nghiêm túc, đúng quy định, không phát sinh ý kiến phản ánh, thắc mắc hoặc yêu cầu giải trình về nội dung bản kê khai của các cấp lãnh đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Tạ Đình Dũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ phải thực hiện đúng theo quy định nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị... Việc thực hiện công khai tài sản, thu nhập phải đúng thực tế, trung thực, chính xác,  bảo đảm đúng giá trị tài sản và phải chịu trách nhiệm trước việc kê khai tài sản của từng cá nhân liên quan. Bên cạnh đó phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức và của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu về sự cần thiết, yêu cầu phải kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định. Việc này sẽ có sự đồng thuận xã hội cao đối với việc kê khai và công khai tài sản; xác định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc kê khai và công khai tài sản được Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phát huy được tinh thần tự giác, trung thực, trách nhiệm của đảng viên, công chức trong công tác cán bộ. Kết quả việc kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập được sử dụng là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng phục vụ công tác quản lý và giám sát cán bộ. Sau kê khai, bước đầu hình thành được dữ liệu cơ bản về bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản bảo đảm phát huy hiệu quả, tránh hình thức, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Điều này còn giúp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước để uốn nắn kịp thời vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ.

Từ Thức
#