BHXH huyện Tân Phú, Đồng Nai

Tập huấn đại lý thu BHXH, BHYT năm 2022

- 15:03, 08/04/2022
Sáng 8.4, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phú, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tân Phú, Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn đại lý thu BHXH, BHYT năm 2022 cho 70 người là đại lý thu các xã, thị trấn và Bưu điện huyện.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đang Khoa đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến nghiệp vụ, công tác đại lý thu BHXH, BHYT như thông tin cập nhật các văn bản, quy định liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nhất là các quy trình mới thay đổi trong thời gian qua; thực hiện mẫu thẻ BHYT mới. Đồng thời, tập huấn nâng cao nghiệp vụ đại lý thu về công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, phương thức, đến từng nhóm đối tượng cụ thể; việc quản lý và sử dụng biên lai thu BHXH, BHYT; việc phối hợp lập danh sách, thu nộp tiền BHXH, BHYT giữa đại lý xã và Bưu điện huyện; thủ tục, nghiệp vụ thu BHXH, BHYT; nắm rõ quy trình thực hiện việc chuyển tiền, hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua Bưu điện huyện nhằm tạo thuận lợi, kịp thời cho người dân khi tham gia.

Cũng tại Hội nghị, một số câu hỏi thắc mắc của các đại lý về chế độ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, quy trình nghiệp vụ thu... đã được cán bộ lãnh đạo Phòng, BHXH huyện hướng dẫn, giải đáp.

Kết luận hội nghị, Giám đốc BHXH huyện Tân Phú Nguyễn Thị Thanh Gấm nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn cho đại lý năm 2022 góp phần trang bị kiến thức cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động đến các đối tượng tham gia, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từng bước hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Giám đốc BHXH huyện cũng quán triệt đến tất cả các đại lý là phải giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng cho mỗi đại lý, đại lý nào hoàn thành xuất sắc sẽ khen thưởng kịp thời, đại lý nào nếu không đạt hoặc hoạt động không hiệu quả sẽ xem xét hủy hợp đồng đại lý.

Vân Phi