Cục chính trị Quân khu 4 khảo sát, kiểm tra tình thực hiện công tác cán bộ tại Thừa Thiên Huế

- Thứ Hai, 25/04/2022, 23:26
Ngày 25.4, Đoàn cán bộ Cục chính trị Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã vào kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Cục chính trị Quân khu 4 khảo sát, kiểm tra tình thực hiện công tác cán bộ tại Thừa Thiên Huế

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS Thành phố Huế. Qua nghe báo cáo và qua kiểm tra thực tế Đoàn đã đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện công tác cán bộ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, từ công tác xây dựng quy hoạch, tạo nguồn đến công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt phong, thăng quân hàm và nâng lương cho cán bộ, Sĩ quan luôn được Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định do đó những Cán bộ khi được điều động, bổ nhiệm về đơn vị mới luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có bản lĩnh kiên định, vững vàng, luôn nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ sĩ quan vì vậy đã làm cho mọi cán bộ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

Song trước những thách thức và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Quân đội, Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu đề nghị Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về “ Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” trong đó chú trọng xây dựng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu cũng đề nghị Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh phải thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, quy định và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ  đối với công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ chủ chốt nhằm tạo được niềm tin, nghị lực để các đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhằm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, để các đồng chí luôn an tâm tư tưởng công tác phục vụ lâu dài trong Quân đội góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, từng bước hiện đại sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đăng Hậu