ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng): Đề nghị Chính phủ triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông cho vùng cao, biên giới

- Thứ Tư, 07/09/2022, 18:01 - Chia sẻ

Thảo luận về dự án Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng), đề nghị, Chính phủ cần triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2269 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì việc phủ sóng cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ tạo động lực phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng cho vùng cao, biên giới.

ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng): Đề nghị Chính phủ triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông cho vùng cao, biên giới

- 07/09/2022, 18:01 - Chia sẻ

Thảo luận về dự án Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng), đề nghị, Chính phủ cần triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2269 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì việc phủ sóng cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ tạo động lực phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng cho vùng cao, biên giới.

 
Nhật Khánh
#