ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh): Làm rõ trường hợp thu hồi giấy phép tần số vô tuyến điện

- Thứ Năm, 16/06/2022, 10:51 - Chia sẻ

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Thạch Phước Bình, đề nghị, cần làm rõ trường hợp không nộp hoặc nộp không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cũng bị thu hồi giấy phép.

ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh): Làm rõ trường hợp thu hồi giấy phép tần số vô tuyến điện

- 16/06/2022, 10:51 - Chia sẻ

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Thạch Phước Bình, đề nghị, cần làm rõ trường hợp không nộp hoặc nộp không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cũng bị thu hồi giấy phép.

Cái này sửa tit đi !

Minh Nhật
#