ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xác định rõ tài sản do nguồn gốc phạm tội có

- Thứ Tư, 07/09/2022, 15:56 - Chia sẻ

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh), Điều 324 tội rửa tiền có hai trường hợp trong thực tế. Thứ nhất, đó là khi xét xử tội phạm nguồn bao giờ có hai loại bản án. Thứ hai là bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Thứ hai là bản án hoặc là quyết định của Tòa án mà chưa có hiệu lực. Vậy xác định hành vi phạm tội, tức là tài sản do nguồn gốc phạm tội mà có thì chúng ta phải xác định cụ thể như thế nào trong Luật Phòng, chống rửa tiền? 

ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xác định rõ tài sản do nguồn gốc phạm tội có

- 07/09/2022, 15:56 - Chia sẻ

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh), Điều 324 tội rửa tiền có hai trường hợp trong thực tế. Thứ nhất, đó là khi xét xử tội phạm nguồn bao giờ có hai loại bản án. Thứ hai là bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Thứ hai là bản án hoặc là quyết định của Tòa án mà chưa có hiệu lực. Vậy xác định hành vi phạm tội, tức là tài sản do nguồn gốc phạm tội mà có thì chúng ta phải xác định cụ thể như thế nào trong Luật Phòng, chống rửa tiền? 

 
Minh Nhật
#