ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội

- Thứ Năm, 08/09/2022, 10:02 - Chia sẻ

Tại Điều 7 dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi quy định về tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, đại biểu bày tỏ nhất trí với hình thức chế tài nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan trọng gửi tài liệu theo hướng công khai danh sách và lý do gửi chậm tài liệu. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội

- 08/09/2022, 10:02 - Chia sẻ

Tại Điều 7 dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi quy định về tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, đại biểu bày tỏ nhất trí với hình thức chế tài nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan trọng gửi tài liệu theo hướng công khai danh sách và lý do gửi chậm tài liệu. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội.

Minh Nhật
#