ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội): Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chậm thanh toán cho phòng, chống dịch covid-19

- Thứ Bảy, 07/01/2023, 16:40 - Chia sẻ

Liên quan đến việc thanh toán cho việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí băn khoăn tại sao việc thanh toán lại chậm? Đại biểu cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân lại triển khai chậm… 

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội): Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chậm thanh toán cho phòng, chống dịch covid-19

- 07/01/2023, 16:40 - Chia sẻ

Liên quan đến việc thanh toán cho việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí băn khoăn tại sao việc thanh toán lại chậm? Đại biểu cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân lại triển khai chậm… 

 
#