ĐBQH Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên): Làm rõ cơ chế phát huy nguồn lực của tổ chức phát triển quỹ đất

- Thứ Hai, 14/11/2022, 19:03 - Chia sẻ

Góp ý về phát triển quỹ đất, đại biểu Đoàn Thị Hảo chỉ rõ, dự thảo Luật lần này có nhiều điểm mới trong cơ chế phát triển quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư đảm bảo đồng bộ, giải quyết được nhiều bất cập trong thực tiễn. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa làm rõ cơ chế để có thể phát huy được nguồn lực của tổ chức phát triển quỹ đất thực tiễn.

ĐBQH Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên): Làm rõ cơ chế phát huy nguồn lực của tổ chức phát triển quỹ đất

- 14/11/2022, 19:03 - Chia sẻ

Góp ý về phát triển quỹ đất, đại biểu Đoàn Thị Hảo chỉ rõ, dự thảo Luật lần này có nhiều điểm mới trong cơ chế phát triển quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư đảm bảo đồng bộ, giải quyết được nhiều bất cập trong thực tiễn. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa làm rõ cơ chế để có thể phát huy được nguồn lực của tổ chức phát triển quỹ đất thực tiễn.

 
#