ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang): Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được bán thông qua hình thức đấu giá

- Thứ Tư, 15/06/2022, 18:57 - Chia sẻ

Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện chỉ được bán thông qua hình thức đấu giá, vì vậy đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát,đánh giá, nghiên cứu bổ sung quy định để không vướng mắc, chồng chéo, mâu thuẫn với luật Đấu giá hiện hành.

ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang): Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được bán thông qua hình thức đấu giá

- 15/06/2022, 18:57 - Chia sẻ

Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện chỉ được bán thông qua hình thức đấu giá, vì vậy đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát,đánh giá, nghiên cứu bổ sung quy định để không vướng mắc, chồng chéo, mâu thuẫn với luật Đấu giá hiện hành.

 
PV
#