Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương): Biện pháp xử lý nước thải, rác thải như thế nào?

- 15:48, 21/03/2022 - Nhật Khánh
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) đề nghị Bộ trưởng cho biết biện pháp để xử lý rác và hoàn nguyên những bãi rác hiện có vì vệ sinh môi trường và đô thị đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là nước thải và rác thải gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và phát thải khí nhà kính...