Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Nghiên cứu sâu sắc để luật vào cuộc sống

- 14:44, 29/03/2022 - Nhật Khánh
Chia sẻ bên hành lang hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 4 dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba tới, Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) cho biết: Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 4 dự án luật là hết sức cần thiết trong chương trình xây dựng pháp luật. Để khi các đạo luật được ban hành sẽ đi vào thực tiễn đời sống mà không gây vướng mắc, khó khăn.