Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

ĐBQH Trương Xuân Cừ (Hà Nội): Tổ chức Kỳ họp bất thường giải quyết vấn đề cấp bách của cuộc sống

- 17:13, 11/01/2022
Đại biểu cho rằng, với việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV là hết sức cần thiết, qua đó để có đầy đủ cơ sở pháp lý để chúng ta giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống. Quốc hội đã có sự đổi mới trong hoạt động, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị để đưa ra những quyết sách kịp thời phục hồi và phát triển kinh tế.