Quốc hội thảo luận trực tuyến về chính sách tài khóa, tiền tệ

ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Đề nghị nâng mức hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên, có tiềm năng và cấp thiết

- Thứ Bảy, 08/01/2022, 11:12
Phát biểu thảo luận trực tuyến về chính sách tài khóa, tiền tệ, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đề nghị Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt quan tâm nâng mức hỗ trợ tốt hơn đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế phát triển, xây dựng các công trình thủy lợi mang tính cấp thiết.