Quyết sách đưa ra sẽ đáp ứng thực tiễn cuộc sống

- Thứ Ba, 11/01/2022, 16:50
Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã có rất nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, chất lượng. Đại biểu kỳ vọng rằng, những quyết sách đưa ra sẽ đáp ứng sự kịp thời trong thực tiễn cuộc sống, qua đó khẳng định niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước.