ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn): Quản lý, giữ gìn, bảo vệ nguồn lực đất đai cho thế hệ mai sau

- Thứ Hai, 14/11/2022, 19:04 - Chia sẻ

Cho rằng, do nguồn lực đất đai có hạn, Nhà nước cần sử dụng nguồn lực này tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, nếu do điều kiện chưa thể khai thác tốt nhất, thì theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, cần có phương án giữ gìn, bảo vệ để các thế hệ mai sau sử dụng hiệu quả hơn, bền vững hơn nguồn lực đặc biệt quý giá này. 

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn): Quản lý, giữ gìn, bảo vệ nguồn lực đất đai cho thế hệ mai sau

- 14/11/2022, 19:04 - Chia sẻ

Cho rằng, do nguồn lực đất đai có hạn, Nhà nước cần sử dụng nguồn lực này tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, nếu do điều kiện chưa thể khai thác tốt nhất, thì theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, cần có phương án giữ gìn, bảo vệ để các thế hệ mai sau sử dụng hiệu quả hơn, bền vững hơn nguồn lực đặc biệt quý giá này. 

#