ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội
12:30 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội
10:02 08/09/2022
ĐBQH Đồng Ngọc Ba (Bình Định): Đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện
18:02 07/09/2022
ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng): Đề nghị Chính phủ triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông cho vùng cao, biên giới
18:01 07/09/2022
ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xác định rõ tài sản do nguồn gốc phạm tội có
15:56 07/09/2022
ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật
15:28 07/09/2022
ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang): Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được bán thông qua hình thức đấu giá
18:57 15/06/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre): Quy định nội dung quản lý nhà nước tương thích với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật
16:18 15/06/2022
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên): Bảo đảm tính khả thi, rõ ràng và thống nhất
13:01 15/06/2022
ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa): Làm rõ quy định về hợp tác đầu tư hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài
11:29 15/06/2022