Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022:

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh

- 06:30, 24/06/2022

Theo Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ GD - ĐT lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Khai báo thông tin đầy đủ, chính xác

Cụ thể, đối với thí sinh, Bộ GD-ĐT lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển.

Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện. Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ ngày 15.7, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu (không giới hạn số nguyện vọng) về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo.

Từ ngày 1-18.7, theo hướng dẫn của S GD-ĐT, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy, cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai (nếu có).

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống, phải thực hiện đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 12-18.7.

Từ ngày 22-20.8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 21-28.8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22.7-20.8, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Trước 17 giờ ngày 30.9, tất cả thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo -0
Đại diện Trường ĐH Thăng Long tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 -  Ảnh: Phạm Tuấn

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh trước ngày 22.7

Đối với các Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT lưu ý, hướng dẫn thí sinh thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 22.7.

Chỉ đạo các trường THPT là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên của thí sinh; thời hạn thực hiện công việc theo Kế hoạch chung. Từ ngày 1-18.7 kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Chỉ đạo các trường THPT mở phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển; Tổ chức hỗ trợ đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh).

Hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. Hướng dẫn thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nếu có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 10.7-28.9 cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.

Mỗi cơ sở đào tạo được gán 1 tên truy cập và mật khẩu để sử dụng trong công tác tuyển sinh. Các cơ sở đào tạo khi đăng nhập Hệ thống phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của cơ sở đào tạo; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu, thông tin đưa lên hệ thống. 

Đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo  phải cung cấp đầy đủ, đúng định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Minh Vân