Thành lập Trường ĐH Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 22:05

Ngày 23.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐH Luật được thành lập trên cơ sở khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Quyết định thành lập, Trường ĐH Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Như vậy, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 9 trường đại học thành viên: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Y Dược và Trường ĐH Luật; 2 trường trực thuộc là Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Quốc tế; 1 khoa trực thuộc là Khoa các khoa học liên ngành.

Thành lập Trường ĐH Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội -0
Khoa Luật đang triển khai 4 chương trình đào tạo đại học, 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ

Theo đề án thành lập, việc nâng cấp và phát triển Khoa Luật thành Trường ĐH Luật kế thừa truyền thống 46 năm qua của Khoa Luật và các đơn vị tiền thân; thương hiệu và mọi nguồn lực hiện có của đơn vị, đồng thời phát triển và hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khoa Luật (tiền thân là Khoa Pháp lý) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1087/QĐ ngày 30.7.1976 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD- ĐT) - là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta được giao nhiệm vụ chính trị “đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học” ở thời điểm đó. Trong suốt quá trình phát triển, Khoa Luật đã và đang từng bước khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những trung tâm NCKH, đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật cho đất nước, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu lớn về khoa học pháp lý cho ngành luật học Việt Nam.

Trường ĐH Luật sau khi thành lập sẽ góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu luật ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học pháp lý, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 4 chương trình đào tạo đại học, 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, trong đó có những chương trình là chương trình đào tạo đầu tiên được mở tại Việt Nam (Pháp luật về quyền con người), có cả chương trình đào tạo đầu tiên và hiện nay là duy nhất ở Việt Nam (Luật Biển và quản lý biển, Quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng), 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. 

Tính đến đầu năm 2022, tổng số sinh viên chính quy là 3.228 (trong đó hệ đại học 2.099, bằng kép là 350), đào tạo thạc sĩ là 726 học viên, tiến sĩ là 53 nghiên cứu sinh. 

Đỗ Vũ