Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu chính sách tổng thể hỗ trợ lực lượng y tế

- 06:25, 05/08/2022

Cùng với tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Trung ương, thành phố đã ban hành, UBND thành phố Đà Nẵng cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách tổng thể hỗ trợ lực lượng y tế, nhất là đối với y tế cơ sở phù hợp với tình hình hiện nay...

Đó là những nội dung Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh qua giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố từ năm 2020 đến nay.

Ban hành kịp thời, hỗ trợ nhanh chóng

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố từ năm 2020 đến nay, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận: UBND thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện chính sách từ sớm. Qua đó, các địa phương đã chủ động đề xuất đối tượng, góp phần làm cho chính sách được ban hành kịp thời, hỗ trợ nhanh chóng cho người dân, người lao động. Cùng với đó, việc ban hành các chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch đã hỗ trợ, động viên kịp thời các thành viên tham gia phòng, chống dịch trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp, góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Hầu hết các chính sách đều được các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng.

Nghiên cứu chính sách tổng thể hỗ trợ lực lượng y tế -0
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Minh Tuyến

Tuy nhiên, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh: Do chưa có cơ quan làm đầu mối xâu chuỗi các chính sách để tham mưu, xử lý trong triển khai thực hiện, người dân, kể cả cán bộ cơ sở cũng chưa nắm đầy đủ các chính sách của thành phố nên lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Các đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát, thống kê các đối tượng trong quá trình tham mưu, đề xuất chính sách còn lúng túng, thiếu sót, phải điều chỉnh nhiều lần, thiếu tính đồng bộ, dẫn đến phát sinh nguồn lực lớn khi triển khai thực hiện.

Việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sau khi có chủ trương hỗ trợ của Trung ương và thành phố chưa được thực hiện kịp thời, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, người lao động, như: Việc thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; nghỉ việc không hưởng lương, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế… đến nay vẫn tồn đọng nhiều trường hợp. Việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến nay đạt tỷ lệ thấp.

Tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển

Trên cơ sở những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Trung ương, thành phố đã ban hành. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách mới thuộc Chương trình này sau khi có hướng dẫn thực hiện. Thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách của thành phố, trong đó có nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình y tế trọng điểm nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có việc khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế các chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố; nghiên cứu, tăng cường ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với các hộ kinh doanh, hộ buôn bán nhỏ lẻ có nhu cầu vay vốn khôi phục hoạt động kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách tổng thể hỗ trợ lực lượng y tế, nhất là đối với y tế cơ sở phù hợp với tình hình hiện nay...

Cùng với đó, tập trung xây dựng chất lượng, hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, trình HĐND thành phố trong những tháng cuối năm 2022; rà soát kết quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong thời gian tới; nghiên cứu chính sách khuyến khích xã hội hóa trên một số lĩnh vực, sớm trình HĐND thành phố thông qua; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương (nếu có) nhằm tiếp sức, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch (cần làm rõ những tồn tại, vướng mắc, phân tích những nguyên nhân để từ đó tham mưu, đề xuất chính sách mới bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện).

LÊ TRÀ