Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022

- Thứ Hai, 19/09/2022, 08:31 - Chia sẻ

Ngày 18.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó, nhập các thông tin, số CMND, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút đăng nhập.

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Bước 2: Vào menu Tra cứu

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là đỗ hoặc trượt. Nếu kết quả là trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút xác nhận nhập học như hình dưới.

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 -0

Trạng thái thông tin của thí sinh "Đã nhập học" nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học, nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.

Nguyễn Thảo
#