Đánh giá kết quả thí điểm bộ tiêu chí Đơn vị học tập tại VinUni

- 19:52, 16/11/2021
Chiều 16.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường Đại học VinUni nhằm đánh giá kết quả triển khai thí điểm bộ tiêu chí Đơn vị học tập dành cho cơ sở giáo dục đại học.

Theo Báo cáo triển khai thí điểm Đơn vị học tập tại trường Đại học VinUni, các hoạt động và sáng kiến trọng điểm triển khai thí điểm Đơn vị học tập tại trường được thực hiện từ tháng 5.2021 gồm: Hoàn thiện và kiện toàn chính sách, kế hoạch đào tạo - phát triển tổng thể cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đội ngũ giảng viên, cán bộ, sinh viên và học viên trong trường; phát động và triển khai các chương trình trọng điểm nâng cao năng lực quản lý - giảng dạy - nghiên cứu cho cán bộ quản lý/lãnh đạo và giảng viên - nghiên cứu viên nguồn; phát động và triển khai chương trình “Học hỏi tự thân vươn lên chính mình” với mục tiêu tái tạo, nâng cấp năng lực cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của trường và nâng tầm bản thân...

Đoàn công tác khảo sát tại Trường Đại học VinUni

Đến nay, 100% cán bộ quản lý của trường có kế hoạch phát triển cá nhân và có một cố vấn; 100% cán bộ quản lý tham gia các hoạt động truyền lửa định kỳ hàng tuần/tháng, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, định hướng mới, chia sẻ hoạt động đọc sách... 100% cán bộ nhân viên, giảng viên người lao động được hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, được khuyến khích và hỗ trợ tài chính các hoạt động phát triển cá nhân (học tập - nghiên cứu, tham gia hội thảo, hiệp hội chuyên môn)... Bên cạnh đó, 100% sinh viên được hướng dẫn và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và được đánh giá toàn diện vào cuối mỗi năm học, xét trên tiêu chí mô hình đào tạo nhân tài thực chiến; sinh viên được phát huy năng lực tự chủ, lãnh đạo, sáng tạo - đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng...

Trường cũng đã hoàn thiện nền tảng chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm (phiên bản demo) cho nhóm thanh, thiếu niên từ 15 - 18 tuổi https://young- changemakers.vercel.app/; tiếp tục xây dựng và phát triển cổng chia sẻ kiến thức MyVinUni như một thư viện học liệu cập nhật kiến thức, chia sẻ tri thức…

Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường cho rằng, bộ tiêu chí đã khả thi, phù hợp, tuy nhiên để hoàn thiện, cần xây dựng công cụ đánh giá Rubric cụ thể, đo lường rõ ràng và nhìn được kết quả/hiệu quả cuối cùng (ví dụ: cần làm rõ tiêu chuẩn để được mức điểm tối đạt yêu cầu hay mức điểm chưa đạt yêu cầu). Tiêu chí 3.7 về nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và năng lực cạnh tranh của nhà trường, cần bổ sung tiêu chuẩn về hợp tác quốc tế do hợp tác quốc tế với đại học, đối tác đẳng cấp trên thế giới cũng là một tiêu chuẩn phản ánh uy tín và năng lực cạnh tranh của trường nói riêng và của giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

Trường cũng đề xuất xây dựng một nền tảng mở (open platform) chung để các trường đại học chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về xây dựng Đơn vị học tập, thực hiện đánh giá, xếp loại trực tuyến trên nền tảng này. Đây cũng là hình thức chia sẻ và quản trị tri thức, thúc đẩy văn hóa và môi trường học tập suốt đời, tối ưu các nguồn lực chung, phù hợp với xu thế về chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao việc triển khai thí điểm bộ tiêu chí Đơn vị học tập tại Trường Đại học VinUni. Việc triển khai cho thấy trường đã nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, có kết quả, thể hiện quyết tâm và hiểu sâu sắc về xây dựng đơn vị học tập của lãnh đạo nhà trường... đưa xây dựng Đơn vị học tập trở thành nhu cầu tự thân.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho rằng: Việc thực hiện này đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục là chuyển tư duy từ phát triển chủ yếu về số lượng sang phát triển về chất lượng; chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường; hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục Việt Nam theo hướng mở, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, xóa bỏ rào cản để người dân tiếp cận giáo dục.

Ng. Phương