Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Đề án chăm sóc sức khỏe đội ngũ giáo sư

- 17:13, 10/05/2022 - Đỗ Vũ

Ngày 10.5, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký ban hành Đề án chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với các giáo sư đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội đến hết năm 2025. Sau khi triển khai đánh giá, thẩm định kết quả sẽ nhân rộng thành chính sách chăm sóc sức khỏe đối với nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm chăm sóc sức khỏe đội ngũ giáo sư -0
 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân gặp mặt Ban chấp hành Hội Cựu Giáo chức Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
 Ảnh: VNU

Mục tiêu cụ thể bao gồm: Nắm bắt, cập nhật tình trạng sức khỏe của các giáo sư tại Đại học Quốc gia Hà Nội và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe, bệnh lý của các giáo sư để có tham vấn, cảnh báo kịp thời; 

Xây dựng, triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các giáo sư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm một số hoạt động: tư vấn sức khỏe qua đường dây nóng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc chuyên sâu/tiêu chuẩn cao;

Cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà hoặc/và hỗ trợ các giáo sư khi phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ngày 9.4, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 1420/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe viên chức và người lao động tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ngày 17.11.2021, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Công văn số 3661/ĐHQGHN-TCCB về chương trình tư vấn sức khỏe đối với đội ngũ nhà giáo là Giáo sư.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 64 giáo sư và 389 phó giáo sư. Đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế, thể hiện hình ảnh, vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để thực hiện chính sách trọng dụng đối với các nhà khoa học trình độ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai những chính sách ưu đãi đối với các giáo sư, phó giáo sư, trong đó có chính sách về chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng đào tạo thực hành của Trường Đại học Y Dược và lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Quốc gia Hà Nội; khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc chăm sóc sức khỏe cho các giáo sư, phó giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội là vinh dự cũng là trách nhiệm của Bệnh viện góp phần vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đỗ Vũ