Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhận được hơn 8.799 tỷ đồng

- 07:13, 10/12/2021
Theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19, tính đến cuối ngày 9.12, tổng số tiền huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 8.799,65 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 55,9 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.
Mua vaccine Covid-19 một cách nhanh nhất
Đến nay, chi từ Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 7.648,7 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ban Quản lý quỹ cho biết, có 571.843 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ.

Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước.

Hiện nay, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Quân đội. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã chi từ Quỹ 7.648,7 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày là 1.150,95 tỷ đồng.

PV