Xây dựng chính sách theo hướng mở để có thể điều chỉnh một cách linh hoạt
09:41 12/11/2021
Điều chỉnh chương trình học trực tuyến để học sinh không bị "lệch", không bị "hổng" kiến thức
13:49 11/11/2021
Cả nước thiếu trên 94.000 giáo viên
13:30 11/11/2021
Chuyển sang dạy học trực tuyến không phải  riêng Việt Nam, đây là việc thế giới phải làm
13:07 11/11/2021
Mạnh mẽ hơn nữa trong giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên
11:49 11/11/2021
Xác định con người là trung tâm sẽ tạo xung lực tích cực mới để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh
10:05 25/07/2021
Dấu ấn về sự đổi mới và quyết liệt
06:51 26/04/2021