Điều chỉnh chương trình học trực tuyến để học sinh không bị "lệch", không bị "hổng" kiến thức
13:49 11/11/2021
Cả nước thiếu trên 94.000 giáo viên
13:30 11/11/2021
Chuyển sang dạy học trực tuyến không phải  riêng Việt Nam, đây là việc thế giới phải làm
13:07 11/11/2021
Mạnh mẽ hơn nữa trong giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên
11:49 11/11/2021
Xác định con người là trung tâm sẽ tạo xung lực tích cực mới để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh
10:05 25/07/2021
Dấu ấn về sự đổi mới và quyết liệt
06:51 26/04/2021
Hội đồng Dân tộc giám sát tại Đại học Quốc gia Hà Nội
12:20 24/09/2020
Cần chính sách "mở khóa"?
08:19 26/08/2020
Đồng bộ các quy định pháp luật thúc đẩy tự chủ đại học
20:19 20/08/2020
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Tổng công ty Điện lực – TKV
16:54 18/08/2020
Thay đổi tư duy về kiểm soát an ninh nguồn nước
05:27 18/08/2020
Rất cần đi tắt, đón đầu
05:13 16/08/2020