Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp - vì sao?

- 06:49, 07/07/2022

Một mục tiêu được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đặt ra trong năm 2022 là 80% cung cấp dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Liệu mục tiêu này có hoàn thành khi mà tỷ lệ ở các bộ, ngành, địa phương còn thấp? 

Mới chỉ đạt 32%

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Cung cấp dịch vụ này sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, nhưng quan trọng hơn là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, giúp giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công để cung cấp DVCTT, trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4. Tuy nhiên, đến hết tháng 5.2022, tính trung bình trên cả nước, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ mới đạt khoảng 30%, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mới đạt khoảng 32%. Nếu không có những giải pháp căn cơ, quyết liệt, mục tiêu đặt ra rất khó đạt được.

Đơn cử, theo số liệu thống kê từ Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông về tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, tính từ ngày 1.1 đến ngày 31.5 của các bộ cho thấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; và Bộ Ngoại giao có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến cao nhất (100%); tiếp đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (92,45%). Bộ có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến thấp nhất là Bộ Tư pháp (26,53%), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (32,69%), Bộ Khoa học học và Công nghệ (48,31%).

Còn tại tỉnh, thành phố, địa phương có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến cao nhất là Phú Thọ (100%), Lai Châu (99,91%), Bắc Ninh (55,25%), Bình Thuận (49,60%), Khánh Hòa (49,46%). Các địa phương có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến thấp nhất là Kon Tum (5,64%), Bắc Kạn (9,84%), Quảng Trị (9,2%), Vĩnh Long (9,57%), Đồng Tháp (10,22%).

Cần giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương
Cần giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương

 Giao chỉ tiêu

Trước thực tế này, bên cạnh việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nội dung nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT để đạt được các mục tiêu đặt ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, có việc rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục hành chính đủ điều kiện; triển khai tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4.4.2022…

Trong nhóm các giải pháp được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập tới, có những giải pháp đã được nhắc đến nhiều lần như: Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp… Thực tế đây là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình xây dựng Chính phủ số, mà đến nay Chính phủ vẫn chưa có được giải pháp đủ mạnh.

Bên cạnh các giải pháp nêu trên đã đến lúc cần giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến làm cơ sở để xây dựng các chế tài xử lý cụ thể gắn với công tác thi đua khen thưởng, cũng như xếp hạng các chỉ số liên quan hằng năm. Đồng thời cần sớm thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.

Nguyễn Minh