Trên vội mà dưới đủng đỉnh

- 06:06, 05/06/2022

Ngày 28.3.2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ban hành Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Mức hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng/người; người lao động quay lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng/người; cả hai nhóm mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Cùng ngày 28.3, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Để đôn đốc các tỉnh, thành phố thực hiện sớm chính sách nhân văn này, ngày 4.4.2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1008/LĐTBXH-VL 2022 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, trong đó giao UBND các tỉnh xây dựng Kế hoạch để thực hiện.

Tuy vậy, đến nay nhiều tỉnh, thành phố mới dừng lại ở việc ban hành kế hoạch thực hiện. Có những tỉnh, thành phố phải hơn 1 - 2 tháng sau kể từ ngày Công văn 1008/LĐTBXH-VL 2022 được ban hành mới có Kế hoạch triển khai. Các địa phương có kế hoạch triển khai thì số lao động được hỗ trợ tiền trọ cũng rất khiêm tốn. Chẳng hạn, tính đến ngày 19.5.2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương đã xác nhận hỗ trợ 610 người lao động đang làm việc trong 72 doanh nghiệp; hay TP. Hồ Chí Minh qua rà soát của các cơ quan chức năng có gần 1,2 triệu người lao động trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp với kinh phí hơn 1.480 tỷ đồng và hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động với kinh phí hơn 616 tỷ đồng.

Theo phản ánh của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tính đến nay có ba tỉnh đã duyệt hồ sơ ở cấp huyện và chi trả cho lao động (Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Cà Mau) với kinh phí trên 1,16 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại thì đa số doanh nghiệp đang làm thủ tục với BHXH hoặc niêm yết danh sách ở công ty.

Có thể thấy, một chính sách ban hành rất kịp thời, nhân văn nhưng quá trình tổ chức triển khai rất chậm. Phản ánh của nhiều địa phương cho thấy, quy định phải xác nhận của chủ nhà trọ làm chậm tiến độ nộp hồ sơ của doanh nghiệp. Thực tế, rất nhiều chủ nhà trọ không trực tiếp quản lý, mà thuê người thu tiền hàng tháng, nên việc lấy xác nhận của họ cũng phải mất thời gian, nhất là khi chủ nhà trọ không ở gần.

Theo dự kiến có khoảng 3,4 triệu người thụ hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ từ gói 6.600 tỷ đồng. Chính vì sự chậm trễ này, ngày 19.5, Chính phủ đã có công điện đôn đốc các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ tiền thuê trọ và hoàn thành trong tháng 8. Thời gian không còn nhiều, liệu 3,4 triệu lao động đang thuê trọ có được hưởng chính sách, gói 6.600 tỷ đồng có giải ngân được?

Khang Bình