Bạn đọc viết:

Sớm hướng dẫn thống nhất

- Thứ Bảy, 17/09/2022, 06:31 - Chia sẻ

Theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mọi thông tin liên quan đến cư trú đều được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Bộ Công an đã cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cho người dân, mọi thông tin liên quan đến cư trú đều có lưu trữ trên CCCD.

Tuy vậy, khi người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực hộ tịch, đất đai, thì phải cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp. Giấy này có giá trị sử dụng trong thời gian ngắn, vì vậy người dân cần phải đi lại nhiều lần. Nhiều trường hợp không biết đến thủ tục để được cấp loại giấy tờ này như thế nào.

Đó là chưa kể, một số cơ quan, ban, ngành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không chấp nhận việc sử dụng Giấy xác nhận thông tin về cư trú mà cơ quan công an đã cấp cho người dân để giải quyết gây ra.

Mặc dù, thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú đã được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nhưng việc tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia đòi hỏi phải có số điện thoại chính chủ và sử dụng điện thoại thông minh. Điều này, dẫn đến một bộ phận người dân gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, người già, người dân tộc thiểu số không có điều kiện và hạn chế kiến thức về công nghệ thông tin…

Hiện, chưa có văn bản quy định thống nhất việc sử dụng CCCD gắn chip thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ thay thế, tài liệu xác nhận về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính nên khi giải quyết thủ tục hành chính còn lúng túng, vướng mắc. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, quán triệt các điểm mới của Luật Cư trú tại các cơ quan, địa phương còn chưa được kịp thời, thường xuyên, một số cán bộ giải quyết thủ tục hành chính chưa nắm bắt các quy định mới, gây khó khăn cho người dân.

Để triển khai Luật Cư trú, nhất là điều kiện thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực hộ tịch, đất đai đạt hiệu quả, cơ quan chức năng sớm ban hành quy định khi thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến việc xác nhận về nơi cư trú thì chỉ sử dụng thông tin trên CCCD; không yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ khác để chứng minh nơi cư trú. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống liên thông, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm giàu cơ sở dữ liệu và triển khai có hiệu quả việc bỏ giấy tờ, tài liệu xác nhận về nơi cư trú… Có như vậy mới thúc đẩy được việc triển khai Đề án 06 trên toàn quốc.

Vĩnh Linh