Hiểu thêm về Chứng chỉ và nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp

- Thứ Năm, 25/08/2022, 08:31 - Chia sẻ

Tôi muốn hỏi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì? Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp? – (Chị Nguyễn Tú Anh – Bình Định).

Luật sư Nguyễn Văn Điệp – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyên An & Thiên Việt, có những giải đáp cụ thể về quan tâm của độc giả như sau:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là gì? Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp?
(Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Văn Điệp – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyên An & Thiên Việt) -0
 Luật sư Nguyễn Văn Điệp – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyên An & Thiên Việt

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì?   

Theo khoản 3, Điều 12, Luật Giáo dục 2019, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học là loại chứng chỉ để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc cấp cho người học dự thi lấy chứng chỉ theo quy định. Theo đó, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được hiểu là loại chứng chỉ chứng minh đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm.

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là gì? Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp?
(Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Văn Điệp – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyên An & Thiên Việt) -0
Mẫu Chứng chỉ Nghiêp vụ Sư phạm

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo: Cụ thể tại Điều 72, Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

- Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Theo Điều 13, Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT, người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khi:

- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các học viên đạt các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 13, Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT.

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học: Nội chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được quy định của thể tại Mục II, Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT như sau:

* Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ. Trong đó bao gồm:

- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

* Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

 Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:  Nội chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được quy định của thể tại Mục IV, Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT như sau: Về cấu trúc và thời lượng chương trình:

* Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

* Thời lượng chương trình

- Khối học phần chung: 17 tín chỉ.

- Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ nhánh THCS, 17 tín chỉ nhánh THPT.

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ tự chọn. (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.

Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 tín chỉ thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 tín chỉ tự chọn.

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học

Nội chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được quy định của thể tại Mục IV, Thông tư số 11/2021/TT-GDĐT như sau:

* Khối lượng chương trình: Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:

- Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

- Phần tự chọn: 04 tín chỉ. (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

* Nội dung phần bắt buộc: Tối thiểu (31 tín chỉ).

* Nội dung phần tự chọn: Chọn 02 học phần trong 07 học phần theo quy định

Như vậy, trường hợp cá nhân không có bằng sư phạm mà muốn đi giảng dạy thì có thể học lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại các cơ sở đào tạo được cấp phép để thay thể và phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ngân Anh ghi
#