Sổ tay: Tích hợp các nền tảng

- 07:00, 24/04/2022 -
Để làm thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tương tác với nhiều cơ quan nhà nước để làm các thủ tục khác nhau (Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; ngân hàng; thuế…). Điều này cho thấy, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục khởi sự kinh doanh chưa được khai thác một cách hiệu quả, vai trò của công nghệ thông tin vẫn còn hạn chế.

Đây cũng là phản ánh của nhiều công ty làm dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp. Theo đó, dịch vụ trực tuyến vẫn chưa tham gia vào tất cả các thủ tục khởi sự kinh doanh. Chẳng hạn, doanh nghiệp vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan thuế để nộp giấy trao đổi thông tin với cơ quan thuế. Trong khi đó, ở Singapore, doanh nghiệp chỉ cần tương tác với một cơ quan nhà nước duy nhất và một nền tảng trực tuyến duy nhất để hoàn thiện các thủ tục khởi sự kinh doanh.

Số lượng các loại giấy tờ trong hồ sơ của Việt Nam và Singapore là gần tương tự như nhau, tuy nhiên thời gian xử lý ở Singapore chỉ mất 15 phút, còn ở Việt Nam là 3 ngày. Đặc biệt, riêng chỉ có Việt Nam yêu cầu các loại giấy tờ chứng thực cá nhân có công chứng trong hồ sơ (bản chụp các giấy tờ chứng thực cá nhân nếu đăng ký trực tuyến, bản sao có công chứng nếu đăng ký trực tiếp).

Liên quan đến vấn đề này, hiện có Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn - cung cấp các loại thông tin về đăng ký doanh nghiệp; và dangkyquamang.dkkd.gov.vn - cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến (đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, tra thông tin). Tuy vậy, nền tảng dangkyquamang.dkkd.gov.vn vẫn còn rất hạn chế, chưa có các chức năng hoặc nối kết đến các dịch vụ liên quan khác như đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký bảo hiểm cho người lao động, đăng ký tiếp nhận thông tin về các dịch vụ, chương trình, tư vấn… từ chính phủ/chính quyền địa phương, đăng ký hải quan. Những hạn chế này cho thấy, nền tảng trực tuyến khởi sự kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để cải cách.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc sử dụng 2 tên miền riêng biệt chỉ để phục vụ thủ tục đăng ký kinh doanh là lãng phí và không cần thiết, khiến cho người sử dụng khó tìm kiếm thông tin. Chính vì thế cần hướng tới một nền tảng Đăng ký doanh nghiệp tích hợp nhiều dịch vụ liên quan. Trên nền tảng đó nên có hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp trực tuyến từng bước (step by step) cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp, các link tài liệu hướng dẫn được gộp chung vào một mục, và mỗi thủ tục cũng không có sự phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Đồng thời, tích hợp các nền tảng riêng lẻ hiện nay, thiết lập một đầu mối thông tin duy nhất về đăng ký doanh nghiệp, tức không chỉ các thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp, mà còn cả các thủ tục liên quan đến thuế, bảo hiểm… để doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh có thể nhanh chóng đi vào hoạt động.