Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nối tiếp chương trình "10.000 sáng kiến"

- 05:14, 18/06/2022

Theo thông tin tại Hội nghị sơ kết thi đua giai đoạn 1 và phát động thi đua giai đoạn 2 "Kế hoạch 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", đến hết ngày 31.5, EVN đã có 2.400 sáng kiến, cải tiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động, với nhiều đề tài có giá trị thực tiễn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý tại nhiều đơn vị. 

Thể hiện quyết tâm sáng tạo của người lao động

Theo ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, 2.400 sáng kiến, cải tiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động là những kết quả rất đáng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, sáng tạo của các cấp công đoàn và tự hào trí tuệ của người lao động trong EVN. Nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến có giá trị thực tiễn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý tại nhiều đơn vị.

Cán bộ, công nhân viên EVN phấn đấu đạt 10 nghìn sáng kiến trong giai đoạn 2022 - 2023.
Cán bộ, công nhân viên EVN phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong giai đoạn 2022 - 2023

Trong đó, nổi bật là sáng kiến “Máy biến áp phân phối thông minh chuyên dùng trong lưới điện đi ngầm đến cấp 35kV” của kỹ sư Nguyễn Thế Vĩnh, Ban Kinh doanh Tập đoàn; sáng kiến ứng dụng “Sử dụng phần mềm Zoom trong quá trình xử lý sự cố” của kỹ sư Trần Xuân Huấn, Giám đốc Điện lực Phong Thổ (PC Lai Châu). Đặc biệt là sáng kiến “Treo puly trên dây dẫn khoảng cột 2 - 3 đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho” của kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 có giá trị kinh tế làm lợi đến 19 tỷ đồng…

Trong số 28 công đoàn trực thuộc đăng ký tham gia (7 đơn vị chưa tham gia) đạt 80% kế hoạch, một số đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao trước thời hạn với tỷ lệ cao như Công đoàn EVNHANOI tham gia 363 sáng kiến đạt 163% (trước thời hạn 22 ngày), Công đoàn EVNNPT tham gia 272 sáng kiến đạt 128% (trước thời hạn 15 ngày), EVNHCMC tham gia 344 sáng kiến đạt 170%, Công đoàn EVNGENCO1 tham gia 203 sáng kiến đạt 159%.

Một số đơn vị tuy ít cán bộ công nhân viên nhưng có số lượng đăng ký tham gia đạt tỷ lệ cao như Công đoàn Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức tham gia 15 sáng kiến đạt 375%; Công đoàn Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3 tham gia 17 sáng kiến đạt 340%; Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La tham gia 24 sáng kiến đạt 267%; Công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang đạt 167%; Công đoàn Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 1 đạt 157%; Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đạt 118%; Công đoàn Công ty Nhiệt điện Thái Bình đạt 110%.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm khẳng định, kết quả 2.400 sáng kiến ​​của toàn bộ, cán bộ, công nhân viên trong giai đoạn 1 vừa qua hoàn thành trong một thời gian rất ngắn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lực lượng của đội ngũ  cán bộ, công nhân viên trong toàn bộ Tập đoàn quyết tâm thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu hoàn thành hơn 7.000 sáng kiến

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ nay đến tháng 9.2023, kế hoạch của Chương trình phải phấn đấu hoàn thành hơn 7.000 sáng kiến đăng ký để cán mốc “10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” giai đoạn 2022 - 2023 là rất khó khăn, đòi hỏi các cán bộ công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nâng cao tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, vận động để khơi gợi ý thức tự giác của đoàn viên, người lao động tham gia sôi nổi, đặc biệt là những công nhân, người lao động đang trực tiếp sản xuất được phát huy sáng kiến, cải tiến góp phần tăng năng suất, giảm chi phí, hiệu quả tại đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị “mỗi người làm việc bằng hai” - vừa tham mưu công tác chỉ đạo, vừa trực tiếp thao tác kỹ thuật để hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở; thường xuyên báo cáo những khó khăn, kết quả thực hiện về Ban tổ chức; phát động thi đua phải có tính cạnh tranh nhưng cũng phải kịp thời đánh giá, biểu dương và khen thưởng cho cách làm sáng tạo.

Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm đề nghị, lãnh đạo các đơn vị phối hợp với công đoàn đồng cấp trong toàn Tập đoàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo đảm hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị trong đó cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ủy đảng, nòng cốt là phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, bám sát và tổ chức hiệu quả Chương trình “10.000 sáng kiến” tạo lực - khó - sáng trong cán bộ, công nhân viên, người lao động EVN gắn với “Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đồng hành với cơ quan, đơn vị vượt qua mọi khó khăn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch số 97/KH-CĐĐVN do Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 14.2.2022, cán bộ, công nhân viên EVN phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong giai đoạn 2022 - 2023. Kế hoạch thông qua 2 giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1 (từ 14.2 - 31.5.2022), hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2022, với mục tiêu đạt 3.000 sáng kiến (sáng kiến được tính từ ngày 1.9.2021). Giai đoạn 2 (từ ngày 1.6.2022 đến hết ngày 30.9.2023), công đoàn viên toàn ngành hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu đạt 7.000 sáng kiến.

Dương Cầm