Vận hành an toàn hệ thống và thị trường điện

- 05:45, 15/01/2022
Nguồn năng lượng tái tạo thâm nhập cao đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) trong thời gian qua. Song, năm 2021, EVNNLDC đã bảo đảm vận hành hệ thống điện, thị trường điện một cách an toàn, tin cậy, minh bạch.

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Theo báo cáo của EVNNLDC, năm 2021, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 76.620MW, tăng gần 7.500MW so với năm 2020, vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN. Đặc biệt, có hơn 70 nhà máy điện gió, với tổng công suất khoảng 3.600MW vào vận hành, nâng tỷ lệ nguồn điện năng lượng tái tạo trong hệ thống lên 20.670MW, chiếm 27% tổng công suất toàn hệ thống.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh tế hệ thống, giảm thiểu chi phí mua điện
Nguồn: ITN

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài cùng các yếu tố khác như nguồn năng lượng tái tạo thâm nhập cao đã tạo ra nhiều thách thức cho đơn vị. Tuy nhiên, trung tâm đã chủ động theo dõi sát sao, quản lý, vận hành tốt, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn.

EVNNLDC cũng vận hành hiệu quả thị trường điện cạnh tranh, bảo đảm đúng quy định, với 104 nhà máy tham gia thị trường trực tiếp, chiếm 36,8% tổng công suất đặt các nhà máy điện. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động an toàn, tin cậy, không để xảy ra sự cố trong bối cảnh hệ thống điện tiếp tục phát triển mạnh và giảm chu kỳ giao dịch thị trường điện từ 1 giờ xuống còn 30 phút.

Bên cạnh đó, EVNNLDC đã đưa hệ thống AGC (hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng, giảm công suất tác dụng của tổ máy phát điện) vào vận hành điều khiển thời gian thực các nhà máy điện năng lượng tái tạo; điều khiển tần số hệ thống điện đối với các nhà máy thủy điện đa mục tiêu kết hợp giám sát giới hạn truyền tải, mạch sa thải đặc biệt…

Trên cơ sở thành tích đạt được, lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của EVNNLDC trong việc thực hiện các nhiệm vụ EVN giao kịp thời, trách nhiệm; đề xuất các giải pháp đáp ứng nhu cầu điện, tính toán cân đối cung cầu.

Năm 2021, EVNNDLC nắm quyền điều khiển 337 nhà máy điện, tăng 73 nhà máy so với năm 2020. Thực hiện 22.395 phiếu thao tác trên lưới 500/220/110kV an toàn, nhanh chóng và chính xác. Chất lượng điện năng năm 2021 đạt kết quả tốt, chỉ số về độ lệch tần số (FDI) là 0,014%, tốt hơn kế hoạch EVN giao; chỉ số VDI lưới 220/110kV các miền đều đạt tốt hơn so với kế hoạch; chỉ số về độ lệch điện áp (VDI) lưới 500kV đạt 0,073%, tốt hơn kế hoạch năm EVN giao (3.0%),…

An toàn, tin cậy và minh bạch

Bước vào năm 2022, EVN sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Do đó, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị EVNNLDC tiếp tục nỗ lực, vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đặc biệt là trong những thời điểm biến động về phụ tải.

Cùng với đó, ông Trần Đình Nhân cũng yêu cầu EVNNLDC tiếp tục củng cố lực lượng lập kế hoạch vận hành; củng cố hệ thống hạ tầng phục vụ thị trường điện; nâng cao năng lực dự báo phụ tải; nâng cấp hệ thống SCADA,… Đồng thời, yêu cầu đơn vị nâng cao công tác quản trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để sẵn sàng hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên.

Về phía EVNNLDC, đại diện đơn vị cho biết, bám sát chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” năm 2022 của EVN, EVNNLDC xác định mục tiêu chính của trung tâm là vận hành an toàn, minh bạch hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam trong bối cảnh tỷ lệ tham gia của các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng cao; liên tục cập nhật dữ liệu đầu vào để tính toán, lập phương thức vận hành và điều độ tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện, giảm thiểu chi phí mua điện.

Bên cạnh đó, trung tâm tiếp tục cải thiện độ chính xác của dự báo công suất phát năng lượng tái tạo, chất lượng điện năng trong vận hành hệ thống; lập kế hoạch vận hành và điều độ huy động nguồn điện với khung thời gian tối thiểu 30 phút; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa trong vận hành và điều khiển hệ thống điện. Đặc biệt, trong năm 2022, EVNNLDC sẽ đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực quản trị và pháp chế; nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình quản lý trung tâm thành công ty TNHH 1 thành viên.

Hải Yến