Thông báo tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân quay lại Bình Dương làm việc

- 12:52, 01/12/2021
Thực hiện chủ trương của tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân có nguyện vọng quay về Bình Dương làm việc, sinh sống.